708-CVC PUTTY EP W

Epoksi Esaslı, Tiksotropik, Yapıştırma, Tamir, Ankraj, Montaj Macunu
Ürün Tanımı İki bileşenli, solventsiz, epoksi esaslı, Nem toleranslı, tiksotropik (akma yapmaz), rutubetli ortamlarda dahi uygulanabilen,  korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesidir. 
Ürün No 708
Kullanım Alanları • Kolon, kiriş ve perdelerin metal elemanlarla güçlendirilmesinde (mantolamasında) yapıştırıcı ve korozyon önleyici olarak,
• Beton yapı elemanlarının duvar ve tavanlardaki çatlak, derz, çukur, kırık, segragasyon vb. hasarların tamirlerinde,
• Makine temellerinin montajında, köprü mesnetlerinde, vinç rayı altlarında sabitleme ve yapıştırma macunu olarak,
• Beton üzerine gelecek yeni kolon, kiriş ve perdeler için filiz demirlerinin ve cıvataların ankrajında ve korozyon önlenmesinde kullanılır.
Özellikleri / Avantajları • Tiksotropik özelliğinden dolayı tavan ve duvarda kullanılabilir.
• Kısa sürede ve büzülmeden sertleşir.
• Düşük sıcaklıklarda bile sertleşir.
• Donatıyı betona mükemmel bir şekilde yapıştırır.
• Nemli yüzeylere de tatbik edilir ve rutubet altında sertleşir.
• Beton, sac gibi yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır.
• Solvent içermez.
CVC PUTTY EP W’nin eski beton ile yeni beton arasında yapışma (aderans) köprüsü olarak kullanıldığı uygulamalarda ve/veya CVC PUTTY EP W ile yapılan tamir edilen betonlarda çekme-kopma testleri yapıldığında, kopmalar ve ayrılmalar CVC PUTTY EP W’li kısımlarda değil başka kısımlarda meydana gelir.
Teknik Veri
Renk Açık Gri
Ambalaj 5,0 kg (A+B) set
Yoğunluk 1,60 kg/l  A+B set karışmış halde  (20 °C’de)
Basınç Dayanımı ~60-70 N/mm² (20 °C’de 10 gün sonra)
Eğilmede Çekme Dayanımı ~30-40 N/mm² (20 °C’de 10 gün sonra) 
Yapışma Dayanımı ≥15 N/mm² Çelik
≥4,0 N/mm² Kuru Betondan kopma %100
(20 °C’de 10 gün sonra)
Sarkma Dayanımı Dikeyde 10 mm kalınlığa kadar sarkma yapmaz.
Hacimde Değişme Değişmez. Rötre yapmaz.
Elastik modülü ~4'300 N/mm²
Sarfiyat 1 mm kalınlık için ~1,60 kg/m² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.  
Depolama Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır.
Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı Uygulama yapılacak yüzey gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, çatlaksız, temiz, kuru veya az nemli olmalıdır. Nemli yüzeylere yapılacak uygulamadan önce aderans testi yapılmalıdır.
Hazırlama Talimatı  A ve B Bileşenleri bir arada, 400 devir/dakika bir karıştırıcı ile homojen renk oluşuncaya kadar (yaklaşık 3 dakika) karıştırılır. Karıştırma esnasında hava sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Büyük ambalajlı alımlarda, iki bileşenin aynı kapta karıştırılması karışım ömründen dolayı mümkün olmayacaktır. Bu nedenle iki bileşen, bir ölçü kabı veya cetveli yardımıyla hacimsel olarak veya bir terazi yardımıyla ağırlıkça verilen oranlarda ayrı temiz bir kapta karıştırılır.
Uygulama Çatlak Ve Çukur Tamiri:
Uygulama yapılacak yüzey gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, temiz, kuru veya az nemli olmalıdır. Birikmiş sular kurutulmalıdır. Çimento şerbeti yüzeyden arındırılmalıdır. Çatlak ve yarıklar genişletilir. Bu yapılırken geniş açısı aşağıya gelecek şekilde konik bir kesit oluşturulur. İçine CVC PUTTY EP W uygulanarak çatlak, yarıklar doldurulur ve tamir edilir.
Kolon-Kiriş Ve Perdelerin Onarımı, Mantolaması:
Çelik şeritlerle kolonların sarılmasının, kolonların deprem dayanım kapasitelerini artırdığı görülmüştür. Çelik lama ve/veya köşebentlerin beton yüzeye yapıştırılmasında CVC PUTTY EP W mükemmel bir performans gösterir ve çeliği beton yüzeye yapıştırarak beton ve çeliğin birlikte (kompakt) çalışmasını sağlar.

Örneğin;
a) hasar görmüş kirişlerin onarımında
b) yeni kirişlerin ilavesinde
c) kolon veya perdelerin mantolamasında

Yeni betonla mevcut eski beton, sac manto veya donatılarla yeni beton ve hatta donatıların birbiri arasındaki yapışma çok önemlidir. Bunların hepsinde CVC PUTTY EP W oldukça uygundur. Beton yüzey, muhakkak toz toprak ve diğer yağ ve benzeri kirlerden arındırılmalı, gevşek yerler orta ağırlıktaki bir çekiçle teşhis edilerek, uzaklaştırılmalıdır.
Takiben kumlama yapılarak,  donatılar ve beton yüzey temizlenir, pürüzlendirilir. Kumlama yapılamıyorsa, uygun bir donanım ile yüzey pürüzlendirilmeye çalışılır. Eğer betondaki tahribat nedeniyle donatıya kadar inilmişse, donatı kontrol edilmeli, gereken yerlerde mevcut donatı yeni donatıyla kaynakla kesinlikle bağlanmamalı özellikle CVC PUTTY EP W ile yapıştırılmalıdır ve filiz ekilmelidir. Bunun için donatının çapına uygun, çok hassas bir delik açılıp, CVC PUTTY EP W ankraj macunuyla donatı betona yapıştırılır ve filizleme yapılır. Donatı tor çeliği olduğu takdirde, kaynak yapılamaz. Ayrıca kaynak ileride korozyona davetiye çıkaracağı için, sakınılmalıdır. Bu takdirde iki uçtan gelen donatı birbirine 40–50 cm bindirilir, telle gevşek bağlanır ve donatılara boydan boya CVC PUTTY EP W sürülür, eski + yeni beton + donatı birbirine kenetlenir.

Yüzey hazırlığı tamamlanıp, yeni beton kalıbı yerleştirildikten ve yeni donatılar konulduktan sonra;
-Donatıların birleşim noktasında çepeçevre,
-Eski beton yüzeyine (800–1.600 g/m² sarfiyatla),
-Özellikle gevşek kısımların uzaklaştırılmasıyla çukurlaşan kısımlara, CVC PUTTY EP W sürülür.
CVC PUTTY EP W henüz sertleşmemişken ortam sıcaklığına bağlı olarak 1–2 saat içinde (elle dokunulduğunda, elin batması ve ele yapışma hissi geldiği sürece) malzeme daha yaşken yeni beton dökülür. Süre geçirilirse yapışma olmaz ve böyle bir durumda CVC PUTTY EP W kaplanmış olan yerlere, ince bir tabaka teşkil edecek şekilde yeniden taze CVC PUTTY EP W sürülür ve tekrar 1–2 saat kazanılmış olarak yeni beton bunun üzerine dökülür. Böylece yeni beton eski betonla ve donatılarla mükemmel bir şekilde yapışma sağlanır. Eski-yeni betonun birleşmesi ve ilave edilmiş yeni donatılarla kaynaşması neticesi, komple tek bir blok elde edilir. Donatılara sürülen CVC PUTTY EP W bir yandan betona mükemmel bir şekilde yapıştırırken, diğer yandan da donatıyı korozyona karşı koruma altına alır.
Yukarıda anlatılan iş akışı ve yöntemlerinin uygulanması koşuluyla eski/yeni betonun ve donatıların birbirlerinden ayrılması mümkün değildir.

Beton Elemanların Çelik Saçla Mantolanmasında:
Kolon veya kiriş CVC PUTTY EP W ile kaplanır, üzerine çelik saçlar yerleştirilir ve işkence (veya benzeri) aparatla tespit edilir. Takriben 10–15 saat sonra işkence çıkarılır ve bu şekilde çelik manto kolona (kirişe) çepeçevre yapıştırılır.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, çelik sacların kesinlikle kaynak yapılmamasıdır. Aksine CVC PUTTY EP W ile betona yapıştırılmalıdır. Kaynak hem CVC PUTTY EP W‘yi bozacak, hem de metalde korozyona sebep olacaktır. Ayrıca bu durum kaynağın olduğu yerden başlayıp, içeriye kadar nüfuz eden bir zayıf bölge oluşturacaktır. Oysa sadece yapıştırma ile zayıf noktası olamayan, tüm noktalarda temas eden ve yapışma sağlanan beton/çelik beraberliği söz konusu olacaktır.
Özetle; kaynak ve yapıştırma birlikte düşünülmemelidir.

Not: Yapıştırma şeklinde de olsa çelik mantolama sisteminin, gelişmiş ülkelerde 20 yıl önce terk edilerek, yerini karbon elyaf bant uygulamasına bıraktığını belirtmeliyiz.
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler • Uygulama yüzey sıcaklığı 10°C– 30°C olmalıdır.
• Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temas etmemelidir.
• 20°C-25°C sıcaklıkta uygulanan malzeme tam sertleşme süresi ortalama 7 gündür.
Genel Hususlar Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları, deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları, bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez.  Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.
İmha Etme Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir. 
Güvenlik Bilgileri Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

 

  • CVC Yapı Kimyasalları ailesi olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçları göz önünde tutarak, ürünlerin en kalitelisini ve en verimlisini, en uygun şekilde üretmeyi hedefleyerek bir araya geldik.
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

  E-Posta:info@cvc.com.tr

  Adres:5. Organize sanayi bölgesi 83544. Cadde No:4 Başpınar-Şehitkamil/Gaziantep

  Satış Destek: 0(532) 200 02 60

  Fax: 0(342) 337 88 08